REGULAMIN
https://hostel-freital.de/de/agb

Godziny otwarcia recepcji: Pon-Pt 08:00 - 17:00

Zarezerwowane pokoje są dostępne dla gościa od godziny 14:00 w umówionym dniu przyjazdu. Gość nie ma prawa do wcześniejszego świadczenia.

W umówionym dniu wyjazdu pokoje hostelu należy opuścić najpóźniej do godziny 10:00. Po tym terminie hostel może naliczyć pełną cenę cenową za dobę ze względu na późne opuszczenie pokoju. Nie uzasadnia to roszczeń umownych gościa.


Zakaz palenia

Na terenie hostelu obowiązuje zakaz palenia, zapalania świec i otwartego ognia. W przypadku naruszeń, musimy obciążyć gościa kwotą 200,00 euro za wzmożone sprzątanie i związaną z tym utratę sprzedaży. Jeśli czujnik dymu wezwie straż pożarną, musimy również obciążyć gościa sporymi kosztami.

Manipulowanie czujnikiem dymu jest przestępstwem i zostanie zgłoszone. System sygnalizacji pożaru jest połączony na całej płycie. Po uruchomieniu alarmu rozlegnie się głośny alarm w całym hostelu, prosimy o wyjście na zewnątrz zgodnie z planem ewakuacji wywieszonym w pokoju. Jeżeli manipulacja przy czujce dymu spowoduje wysłanie straży pożarnej, osoba za to odpowiedzialna ponosi koszty związane z wysłaniem straży pożarnej.

Grillowanie na otwartych przestrzeniach należących do hostelu jest zabronione.


Nocny odpoczynek / ochrona / porządek

Nocny odpoczynek od 22:00 do 6:00 musi być przestrzegany. W tym czasie należy unikać głośnych dźwięków i hałasu. Muzykę słychać tylko przy głośności w pomieszczeniu.

Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu lub narkotyków.

Poważne i powtarzające się nękanie innych gości może prowadzić do rozwiązania umowy o nocleg bez wypowiedzenia, roszczeń odszkodowawczych i zakazu mieszkania.

Kradzież i umyślne uszkodzenie mienia zostaną zgłoszone niezwłocznie.

Hostel nie ponosi odpowiedzialności za bagaż i kosztowności.

Zwierzęta nie mogą być zakwaterowane w hostelu.

Goście mogą być przyjmowani w salonie/recepcji. Nocleg lub nawet częściowe zakwaterowanie nierezydentów jest surowo zabronione.


Uszkodzenia, brud, zgubione klucze

W przypadku zgubienia klucza zostanie naliczona opłata w wysokości 10,00 €.

Gość jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z wyposażeniem domu i pokoi, w szczególności unikania rażącego zabrudzenia i uszkodzenia. Meble, np. krzesła, koce itp. należy zawsze pozostawiać w pomieszczeniach, w których się znajdują.


W przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia budynków lub inwentarza wyrządzona szkoda musi zostać niezwłocznie naprawiona przez osobę, która ją spowodowała.

W przypadku stwierdzenia zabrudzenia lub uszkodzenia przekraczającego normalny poziom użytkowania nawet po wyjeździe gościa, hostel ma prawo obciążyć gościa kosztami naprawy, wymiany lub sprzątania.

Dotyczy to w szczególności wymiany:

– Ręczniki i ręczniki kąpielowe

– Materace i ochraniacze na materace, poduszki i ochraniacze na poduszki

– pościel

– Drobne AGD i naczynia

– telewizory

– inne wyposażenie, również na terenie hostelu.

Bądź przyjazny dla środowiska dzięki wodzie i elektryczności.

Wychodząc z pokoju, zamknij wszystkie okna i drzwi, aby uniknąć szkód spowodowanych przez burze. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno wychylać się z okien. Okna można otwierać tylko w celu przewietrzenia pomieszczeń.

Pracownicy hotelu mają prawo wstępu do pokoju hotelowego w celu sprzątania, wykonywania prac remontowych itp. w czasie pobytu gościa.

Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne w domu są monitorowane wideo dla Twojego bezpieczeństwa.


Kuchnia dla gości

Godziny otwarcia kuchni: 07:00 - 22:00

Goście są uzależnieni od samodzielnego przygotowywania posiłków. Do tego celu dostępna jest w pełni wyposażona kuchnia, z której mogą korzystać wszyscy goście. W związku z tym wymagane jest uzgodnienie z innymi gośćmi/grupami czasu i zakresu użytkowania. Po użyciu należy go natychmiast wyczyścić. Przybory kuchenne, takie jak talerze, sztućce i garnki, należy umyć i odłożyć do szafek.

Uważaj na delikatne powierzchnie, takie jak szkło, tapety i sprzęt elektryczny.


Śmieci

Śmieci należy wyrzucać oddzielnie, w zależności od dostępnych pojemników.

Nigdy nie wyrzucaj przedmiotów takich jak: wilgotne ściereczki, podkładki pod piwo, wata, tampony, podpaski, wykałaczki, jedzenie, resztki jedzenia, do toalety, umywalki lub prysznica.

Nigdy nie spłukuj chemikaliów, takich jak farby lub inne płyny i substancje półstałe, w toalecie.


Korzystanie z WiFi

W hostelu można bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Przed skorzystaniem z dostępu do sieci WLAN gość zostanie poproszony o zaakceptowanie warunków użytkowania. Gość korzysta z internetu na własne ryzyko, hostel nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Korzystanie z niedozwolonych witryn może zostać przypisane użytkownikowi poprzez lokalizację pokoju oraz w przypadku niewłaściwego korzystania z usługi WLAN przez hostel

wniesiony do raportu policji. Korzystając z naszego dostępu do Internetu, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. W szczególności pobieranie i przesyłanie za pośrednictwem tak zwanych sieci udostępniania plików jest niedozwolone, a w przypadku naruszenia może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych ze strony hostelu.


Parking

Proszę korzystać z wyznaczonych miejsc parkingowych dla gości hostelu. Krótkoterminowe parkowanie bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi hostelu jest dozwolone tylko w celu załadunku i rozładunku. Na całym terytorium obowiązują przepisy ruchu drogowego. Drogi ewakuacyjne i ratunkowe są oznaczone jako takie i muszą być przez cały czas utrzymywane w czystości. Nielegalne lub nieprawidłowo zaparkowane samochody zostaną usunięte na Twój koszt. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Ciebie i/lub Twój samochód podczas parkowania. Korzystanie z własnego parkingu hostelowego nie wiąże się z roszczeniami ubezpieczeniowymi.


Niniejszy regulamin domu stanowi prawnie wiążącą część aktualnie obowiązującej wersji Ogólnych Warunków.